Antalya Meme Büyütme Ameliyatı | Op.Dr.Onur Serin

Antalya'de Meme Büyütme Estetiği Hakkında Merak Edilenler

MEME ( GÖĞÜS) BÜYÜTME AMELİYATI (AUGMENTASYON MAMOPLASTİ / MEME SLİKON)
Kadın vücut güzelliğinin başta gelen unsurlarından olan memelerin (göğüslerin), büyütme ameliyatı, estetik cerrahi ameliyatları içinde çok yüksek bir memnuniyet oranına sahiptir. Halk arasında memeler göğüs bölgesinde olduğu için yanlış olarak ‘’göğüs’’ olarak adlandırılmaktadır. Ulaşılabilirliği açısından bu yazıda yanlış ta olsa parantez içinde ‘’Göğüs’’ sözcüğü de kullanılacaktır. Kısa ameliyat süresi, düşünüldüğü kadar ağrı sızı olmaması, çok erken gündelik yaşama dönülmesi, 3-4 cm. lik belli belirsiz iz olması ve bunların karşılığında memelerin (göğüslerin) daha büyük ve dolgun görünmesi her geçen gün bu ameliyata talebi arttırmaktadır.

Memeleri (göğüsleri) olması gerektiğinden az gelişmiş olanlar, emzirmeler sonrasında memesi ( göğüsleri) küçülenler bu ameliyat için aday hastalardır. Kişinin kendi memelerinin ( göğüslerinin) küçük olduğunu düşünmesi bu hastaları kliniğimize getirmektedir. Meme (göğüs) büyüme ameliyatına genellikle genç ve orta yaş kadınların talebi olmaktadır. Büyütme ameliyatı için 18 yaşın tamamlanması gerekmektedir.

Hastaların neredeyse tamamına yakınında slikon kullanmak uygundur. Sınırlı bir hasta grubunda kendi yağ dokuları ( yağ grefti ) ile meme (göğüs) büyütme uygun olabilir. Vücudun başka bölgelerinden liposuction ile alınan yağ dokusu memelere (göğüslere) verilerek istenilen hacim sağlanır. Bunun için rezerv yağ dokusunun yeterli seviyede olması gerekmektedir. Üstelik bu hacmin yaklaşık yarısına yakınının eriyeceği hesap edilmelidir. Meme (göğüs) büyütme için kliniğimizde slikon ve yağ dolgusu dışında başka bir dolgu malzemesinin kullanılmasını uygun görmüyoruz.

Meme (göğüs) büyütme hastaları, ameliyat sonrasında istedikleri meme ( göğüs) büyüklüğünü tarif etmekte zorlanırlar ve genellikle sütyen beden ölçüsünü (80,90 gibi) verirler. Oysa bu ölçü meme (göğüs) altından göğüs kafesinin çapını verir ve ameliyatla değişmez. Değişen ölçü dolgunluğu ifade eden ‘’cup size’’ (A,B,C,D gibi) olacaktır. Bu hastalar bazen dolgulu sütyen kullanmak istemiyorum diye kendilerini ifade ederler. Memenin ( göğüsün) ne kadar büyütüleceğine kişinin kendi isteği dikkate alınarak karar verilir. Ancak bu seçimde göğüs kafesinin genişliği, mevcut meme (göğüs) dokusu, meme (göğüs) taban çapı, meme derisi ve deri altı dokularının kalınlığı, diğer vücut ölçüleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm estetik uygulamalarımızda olduğu gibi bu konuda da abartıya kaçılmaması gerektiği doğal veya doğala yakın görünüm olması gerektiği kanaatindeyiz. Zorlamayı gerektirecek bir büyüklük uzun dönemde her zaman sıkıntıya gebedir ancak ameliyata da değecek bir büyüklükte olması gerekir. Amerikan halkının aksine kliniğimizin hitap ettiği Adana, Antalya, İtanbul, Hatay, Gaziantep, Osmaniye bölgelerinde yaşayan popülasyonun da genel isteğinin bu yönde olduğunu söyleyebiliriz.1963 yılında Amerika’da ilk silikon ameliyatının yapıldığı günden bu yana teknolojinin gelişmesi ile beraber slikonlar da hem çeşitlilik hem kalite olarak gelişmiştir. Günümüzde ileri teknoloji ile üretilen beşinci nesil slikonların ömrü insan ömründen daha uzundur ve değiştirmeye gerek yoktur. Dayanıklılık konusunda üretici firmalar ömür boyu garanti vermektedir. Kliniğimizde şimdilik Amerikan malı veya Amerikan İlaç Dairesi (FDA) in onayladığı marka slikonlar kullanılmaktadır.

Meme (göğüs) büyütme ameliyatında en iyi estetik sonuca ulaşabilmek için göğüs kafesinin, meme (göğüs) dokusunun, deri ve deri altı kalınlığının, memenin (göğüs) simetrisinin, sarkıklık olup olmadığının, meme (göğüs) başının muayenesi gibi mevcut anatominin çok iyi değerlendirilmesi ve ona göre plan yapılması gerekir. Slikonun yerleştirileceği yani kesi yapılacak yer, damla yani anatomik slikon mu konulacağı yoksa yuvarlak (round) slikon mu kullanılacağı, slikonun kas altı mı fascia altı mı yoksa gland altı mı konulacağı gibi konular memelerin ve vücut anatomisinin çok iyi değerlendirilmesi sonucu hasta ile birlikte detaylı konuşularak kararlaştırılır. Çünkü bu adımlardan hiçbirisi her hasta için mükemmel seçim değildir. Hiç meme (göğüs) dokusu olmayan birisine yuvarlak slikon konulması ya da tam tersi çok kötü bir estetik sonuç doğurabilir. Doktorunuzla yapacağınız görüşmede detaylı bir meme (göğüs) muayenesi sonrasında bütün bu detayları size anlatacaktır. Doktorunuz sizden ameliyat öncesinde bir meme ultrasonografisi ve kırk yaşından büyük iseniz mamografi isteyecektir. Eğer yakın tarihlerde bu tetkikleriniz var ise yeterli olacaktır.

Meme (göğüs) büyütme ameliyatlarında genellikle meme (göğüs) altı katlantısından yapılan kesi ile slikonu yerleştirmek tercih edilir. Yaklaşık 3,5-4 cm. lik bu kesinin izi belli belirsizdir ve katlantıda olduğu için görünmez. Eğer meme (göğüs) büyütme ile birlikte meme (göğüs) toparlama işlemi de gerekecek olursa bu slikon meme (göğüs) başından yerleştirilebilir ve sarkma burdan çıkartılacak deri ile giderilebilir. Böylelikle sadece meme (göğüs) başında yuvarlak ince bir iz kalır ve alttaki iz olmaz. Meme (göğüs) slikonla büyütülmesi gerekiyor ve de sarkıklık çok fazla ise bu defa meme (göğüs) toparlama ameliyatının izleri olmaktadır. Normalde sadece meme (göğüs) büyütme ameliyatının izi yok denecek kadar ince ve küçüktür.

55 yıldır slikonla meme (göğüs) büyütme ameliyatları yapıldığı ve sadece Amerika’da yılda yaklaşık 300.000-400.000 kadına slikonla meme (göğüs) büyütme yapıldığı düşünülürse komplikasyon açısından eldeki veriler hasta sayısı ve süre açısından tatmin edicidir. Meme (göğüs) büyütme ameliyatının tecrübeli bir estetik cerrah tarafından yapılması halinde istenmeyen sonuçlar yani komplikasyonların görülmesi çok nadirdir. Bu istenmeyen sonuçlar yani komplikasyonlar arasında, kanama, enfeksiyon, belirgin kabarık yara izi, kapsül kontraktürü, slikonun istenmeyen bölgeye hareketi, asimetrik sonuç, yetersiz veya fazla büyütme, slikonun ele gelmesi veya sınırlarının dışına taşması, meme (göğüs) başında geçici ya da kalıcı his kaybı sayılabilir. Kanama ihtimaline karşı biz rutin olarak dren kullanmaktayız. Dren kanamayı engellemek için olmayıp içerde birikip ciddi ağrılı sıkıntılı bir süreçten kaçınmak içindir ve genellikle ameliyatın ertesi günü çekilir. Sanıldığı kadar da ağrılı bir işlem değildir. Meme (göğüs) slikonları ile meme (göğüs) kanserinin ilişkisi olmadığı kanıtlanmış ancak son birkaç yılda çok az sayıda slikon ilişkili anaplastik geniş hücreli lenfoma hastası tanımlanmıştır. Günümüzde slikon kullanmayı yasaklayacak bir oranda risk olmadığı için FDA ( Amerikan İlaç Dairesi) ‘nin de herhangi bir yasağı olmamıştır.

Meme (göğüs) slikonu takılan kadın hamile kalacak olursa bu süreçte bebek ya da anne etkilenmez ve süt verme ile alakalı herhangi bir sorun yaşanmaz. Emzirme döneminde süt bezleri büyüyeceği için meme (göğüs) de büyür ve emzirme bitiminde meme (göğüs) yeniden gebelik öncesi halini almaya çalışır. Hiç slikon takılmamış kadınlarda olduğu gibi bazı kadınlarda emzirme sonrası sarkıklık olabilir. Bunun için eğer hasta toparlama ameliyatı yaptırmak isterse içerde slikon olması engel değildir. Slikon ile meme (göğüs) büyütme yaptırmayı düşünen kadının yakın zamanda planladığı bir gebelik var ise en doğrusu emzirme sonrasında ameliyat olmasıdır. Yakın zamanda gebelik yaşayan birinin de emzirme bittikten en erken üç ay sonra ameliyat yaptırması uygundur.

Meme (göğüs) cilt ve cilt altı dokuları zayıf ve ince olan hastalarda kas altı plan daha uygundur. Bu yöntemle slikon ve deri yüzeyi arasına destek olarak kas tabakası eklenmiş olur ki bu da slikonun daha az hissedilmesine katkıda bulunur. Günümüzde Dual 2 plan denen yarım kas altı planı oldukça sık kullanılan bir tekniktir. Bu teknikle slikonun üst kısmı kas altında kalıp slikonun ele gelirliği azaltılırken aynı zamanda üst dolgunluk sağlanmış olur. Yanlış bilinenin aksine sporcularda da kas altı planı kullanılabilir ve herhangi bir güç kaybına neden olmaz. Kendi dokuları yeterli kalınlıkta olan hastalarda kas üstü kas fasiası altına veya gland dokusu altına slikon konulabilir.

Meme (göğüs) estetiği ameliyatından önce mutlaka hastaya meme ultrasonografisi ve kırk yaşın üzerinde ise mamografi çektirmek gereklidir. Bu tetkikler hastanın kitle şikayeti olmasa bile yapılmalıdır ve saklanmalıdır. Memeye (göğüse) yapılan ameliyat sonrasında karşılaştırılacak bir data rutin meme takipleri için önemlidir. Ameliyat sonrasında da hastanın, her kadın gibi rutin meme takiplerinde olması gerekir. Ameliyattan iki hafta öncesinde aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar ve sigara kesilmelidir. Yeşil çay, keten tohumu, kiraz sapı, domates çekirdeği gibi bitkisel ürünler ve tüm zayıflama ürünlerinin tüketimi bir hafta öncesinde durdurulmalıdır.

Meme (göğüs) büyütme ameliyatı genel anestezi altında yaklaşık 1 saat süren bir ameliyattır. Ameliyathaneye inmeden doktorunuz size ayakta iken çizim yapar ve ameliyathaneye alınırsınız. Ameliyattan dört saat sonra bir şeyler yiyip içmeye başlarsınız ve ayağa kalkarsınız. Aynı akşam ağrı kesicilerle dinen ağrınız olur. Her şey yolunda ise anestezi doktorunun da onayıyla aynı akşam evinize gidebilirsiniz. Kesi yeri özel bir bantla kapatılmış halde olacağı için pansuman yapılmasına gerek yoktur. Dren çekildikten (genellikle taburculukta) iki gün sonra ameliyat bölgesini korumadan normal banyo yapar. Özel bantların olduğu dikişli alan saç kurutma makinası ile kurutulabilir. Taburculuktan sonraki iki üç gün içerisinde araç kullanmak gibi günlük aktivitelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Birinci haftanın sonunda yürüyüş koşu gibi spor aktivitelerine dönebilir denize de girebilirsiniz. Üçüncü haftanın sonunda göğüs ve kolun ağır egzersizleri dışında tüm spor aktivitelerine katılabilirsiniz. Bir buçuk ay bittiğinde herhangi bir spor kısıtlanması yapılmaz. Bir ay süre ile balensiz sporcu sütyenini gece gündüz takmanız gerekir. Memeleriniz (göğüsleriniz) en son şeklini yaklaşık iki hafta içinde alacaktır.

Meme (göğüs) büyütme ameliyatı sonrasında yaşınıza uygun rutin meme tarama teknikleri kullanılabilir. Slikonlar mamografi sonuçlarını olumsuz etkilemezler ve son yıllarda daha teknolojik dijital mamografi cihazları ile hastalarını değerlendiren tecrübeli radyologlar sayesinde güvenilir tarama mümkündür. Yine ultrasonografi ve Manyetik Rezonans yapılmasında hiçbir sakınca yoktur.
Bizimle irtibata girerek detaylı bilgi alabilirsiniz irtibat numaramız; +90 505 687 19 09

Gelecekte yapay zeka, estetik plastik cerrahide devrim yaratabilir. Gelişmiş yapay zeka teknolojileri, ameliyat öncesi ve sonrası süreçlerin hassasiyetini artırarak, kişiye özel tedavi planlarının oluşturulmasına olanak tanıyabilir. Bu yenilikçi yaklaşım, sonuçların daha öngörülebilir ve başarılı olmasını sağlayabilir. Estetik plastik cerrahinin geleceğinde, yapay zeka ile entegre edilebilecek yöntemler, hasta memnuniyetini ve güvenliğini en üst düzeye çıkartabilir. OpenAI ‘nin chatGPT ve Google’in yarattığı BART isimli yapay zeka programları tüm gelecekte her şeyi etkilerken Meme Büyütme (Augmentasyon Mamoplasti) gibi estetik ve plastik cerrahi uygulamalarına da yön verebilir.

Meme Büyütme Estetiği Hakkında Merak Edilenler

Randevu Formu

İletişim formumuz aracılığı ile randevu talebinde bulunabilir, cerrahi işlemler hakkında bilgi alabiliriniz.

Randevu Formu